กรุงไทย ปล่อยกู้ 10,000 จ่ายเดือนละ 217 อนุมัติเร็วกว่านอกระบบ ได้ทุกอาชีพ

กรุงไทย ปล่อยกู้ 10,000 จ่ายเดือนละ 217 อนุมัติเร็วกว่านอกระบบ ได้ทุกอาชีพ

สินเชื่อ เงินให้กู้ยืมใหม่ จากธนาคารกรุงไทย สินเชื่อสิบหมื่น วงเงินกู้สูงถึง 500,000 บาท อนุมัติภายใน 5 นาที ผ่อนเริ่มต้นวันละ 10 บาท

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

สมัครง่ายไม่ต้องใช้เอกสาร

ทำสัญญา และตั้งวงเงินพร้อมใช้ทันทีผ่าน Krungthai NEXT

วงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาท

กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

ผ่อนชำระเริ่มต้นเดือนละ 500 บาท ขึ้นอยู่กับวงเงินกู้ และจำนวนเดือนที่ลูกค้าเลือกผ่อน

คุณสมบัติของผู้กู้

เป็นเจ้าของกิจการร้านค้า ที่ทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” และเป็นลูกค้า ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของธนาคาร

เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงปัจจุบัน และมีการทำธุรกรรมครั้งล่าสุด ภายใน 30 วันย้อนหลัง นับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่อ

มีธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ขั้นต่ำ เดือนละ 10,000 บาท

ต้องได้รับการเชิญชวนให้สมัครสินเชื่อผ่าน Krungthai NEXT, แอปฯ ถุงเงิน หรือ Krungthai Connext เท่านั้น

ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

อัตราดอกเบี้ย

– อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 11%-20% ต่อปี ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้กู้

– สูตรคำนวณอัตราดอกเบี้ยผิดนัดคือ

(เงินต้นผิดนัด x อัตราดอกเบี้ยผิดนัด x วันผิดนัด) / 365 วัน

สนใจติดต่อ

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ เพิ่มเติมได้ที่ krungthai.com หรือ โทร 02 111 1111 หรือติดต่อได้ที่ สาขาของธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

ใส่ความเห็น