ธกส. ช่วยเหลือ ให้กู้ยืม 50,000 ได้ทุกอาชีพ เพื่อใช้จ่ายต่างๆ

ธกส. ช่วยเหลือ ให้กู้ยืม 50,000 ได้ทุกอาชีพ เพื่อใช้จ่ายต่างๆ

สินเชื่อเงินด่วนทันใจ A Cash จาก ธ.ก.ส. อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อเกษตรกร ที่ต้องการเงินด่วน หรือเงินทุนสำรองไว้เพื่อจับจ่ายใช้สอยหมุนเวียนโดยทางธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วางวงเงินสูงสุดไว้ถึง 50,000 บาท

ประเภทเงินกู้

— เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติผู้กู้

— เป็นเกษตรารลูกค้าที่มีประวัติการเชำระหนี้

— ณ วันที่ขอกู้เงินต้องไม่มีหนี้ค้างชำระ

— ไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้

วัตถุประสงค์ของเงินกู้

— เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นในครัวเรือน

วงเงินกู้

— สูงสุดรายละ 50,000 บาท สามารถเบิกถอนได้หลายครั้วตามวงเงินที่มีอยู่

กำหนดชำระคืน

— ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันทำหนังสือสัญญากู้เงิน

— ส่งดอกเบี้ยครบต่ออายุสัญญาได้

หลักประกันเงินกู้

— จำนองอสังหาริมทรัพย์หรือใช้บุคคลอย่างน้อย 2 คนค้ำประกัน

โดยคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ซึ่งอัตราดอกเบี้ย = MRR ในแต่ละปี ซึ่งปีนี้ MRR = 6.5% ผู้กู้สามารถแยกย่อยเบิกถอนได้หลายครั้งตามจำนวนที่ต้องการ ภายในวงเงินสินเชื่อที่มี

อยู่

เบิกจ่ายง่ายผ่านบัตร ATM ของทางธนาคาร ธ.ก.ส.

ผู้ที่มีความประสงค์จะขอกู้สินเชื่อเงินด่วนทันใจ A cash จะต้องเป็นลูกค้าที่เป็นเกษตรกรและมีบัญชีของธนาคาร ธ.ก.ส. ผู้กู้จะต้องไม่อยู่ในระหว่างช่วงปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และไม่มีประวัติ

หนี้เสีย ซึ่งวันที่ดำเนินการยื่นขอสินเชื่อผู้กู้จะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระ

สินเชื่อชนิดนี้จำเป็นจะต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือใช้บุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

สำหรับเพื่อนๆที่มีคุณสมบัติเข้าตามหลักเกณฑ์ที่ทางธนาคารได้วางไว้ และมีความสนใจใน สิ่นเชื่อเงินด่วนทันใจ A CASH

สามารถติดต่อยื่นเรื่องสมัครสินเชื่อได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกสาขา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-555 0555

ใส่ความเห็น