สินเชื่อกรุงไทย ยืมได้ทุกอาชีพ 10,000 บาท

สินเชื่อกรุงไทย ยืมได้ทุกอาชีพ 10,000 บาท

สำหรับใครที่ชอบบัตรกดเงินสดมาถึงข่าวนี้ไม่ควรพลาดนะครับเพราะกรุงไทยเปิดให้ลงทะเบียนสมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสด KTC proud สมัครง่ายไม่ยุ่งยาก

พิเศษ สมัครวันนี้ รับดอกเบี้ยต่ำ

เพียง 0.93% ต่อเดือน

– รับเงินก้อนโต อนุมัติไว

– ผ่อนได้นานสูงสุด 12 – 36 งวด

– จ่ายดอกเบี้ยเบา ๆ แค่หมื่นละ 3.25 บาทต่อวัน

– วงเงินสูง อนุมัติไว

คุณสมบัติ

– ผู้มีรายได้ประจำ เช่น เจ้าหน้าที่บริษัท ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

– สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

– รายได้ขั้นต่ำ 12,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

– มีอายุงานในสถานที่ทำงานปัจจุบันอย่างน้อย 4 เดือน

– เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่มีอายุกิจการตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และมีรายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาทต่อเดือน

– มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ที่บ้านหรือที่ทำงาน

รับเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ อัตราพิเศษ 0.93% ต่อเดือน สำหรับยอดเงินโอนก้อนแรกแบบผ่อนชำระรายงวดตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยฯ คำนวณแบบลดต้นลดดอก

(Effective Rate) 19.99% ต่อปี หรือ เปรียบเทียบเป็นอัตราดอกเบี้ยฯ คงที่แบบประมาณการ (Flat Rate) 0.93% ต่อเดือน โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

อัตราดอกเบี้ยฯ คำนวณแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) 19.99% ต่อปี หรือ เปรียบเทียบเป็นอัตราดอกเบี้ยฯ คงที่แบบประมาณการ (Flat Rate) 0.93% ต่อเดือน โปรด

ศึกษา

รายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

เอกสาร

สำหรับพนักงานบริษัท, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และสำเนาทะเบียนบ้าน

– หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (ฉบับจริง)

– สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร / สถาบันการเงิน ที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

– สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ต้องการโอนเงิน ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี (เฉพาะของผู้กู้เท่านั้น)

สำหรับเจ้าของกิจการ หรือ อาชีพอิสระ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ ทะเบียนการค้า หรือ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

– สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้กู้ ย้อนหลัง 6 เดือน

– สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (เฉพาะบริษัท)

– สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ต้องการโอนเงิน ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี (เฉพาะของผู้กู้เท่านั้น)

ใส่ความเห็น