สินเชื่อสิบหมื่น อนุมัติไวใน 5 นาที ทุกอาชีพผ่อนเริ่มต้นวันละ 10 บ.

สินเชื่อสิบหมื่น อนุมัติไวใน 5 นาที ทุกอาชีพผ่อนเริ่มต้นวันละ 10 บ.

ธนาคารกรุงไทย ได้ออกสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม สิบหมื่น เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวไทย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดอย่างหนักในช่วงนี้ จุดเด่นของสินเชื่อสิบหมื่นจะ

มีอะไรบ้าง ไปดูกันได้เลย

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม สิบหมื่น

สมัครง่ายไม่ต้องใช้เอกสาร

ทำสัญญา และตั้งวงเงินพร้อมใช้ทันทีผ่าน Krungthai NEXT

วงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาท

กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

ผ่อนชำระเริ่มต้นเดือนละ 500 บาท

ขึ้นอยู่กับวงเงินกู้ และจำนวนเดือนที่ลูกค้าเลือกผ่อน

อัตราดอกเบี้ยและวงเงินกู้

– อัตราดอกเบี้ย อยู่ระหว่าง 11%-20% ต่อปี ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติผู้กู้

– กรณีผิดนัดชําระหนี้ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้ในอัตราดอกเบี้ยปกติ สูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญาบวกร้อยละสามต่อปี โดยอัตรารวม สูงสุดของดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่า

บริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ จะไม่เกินตามประกาศของธนาคาร

สําหรับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ ซึ่งปัจจุบันไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี (effective rate) นับแต่วันผิดนัดชําระหนี้เป็นต้นไป โดยคํานวณบนฐานเงินต้นของค่างวดที่ค้างชําระใน

แต่ละ

งวดไปจนถึงวันที่ศาลรับฟ้อง หลังจากนั้นให้คํานวณบนฐานเงินต้นที่ค้างชําระทั้งจํานวน จนกว่าจะชําระหนี้เสร็จสิ้น

สูตรการคํานวณอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชําระ คือ

( เงินต้นของค่างวดที่ผิดนัดชําระ x อัตราดอกเบี้ยผิดนัด x จํานวนวันที่ผิดนัด ) / 365 วัน

วงเงินและระยะเวลาการใช้สินเชื่อ

วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้สุทธิ สําหรับร้านค้าที่มีรายได้สุทธิ 30,000 บาท

วงเงินสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้สุทธิ สําหรับร้านค้าที่มีรายได้สุทธิ 30,000 บาท

สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

ระยะเวลากู้สูงสุด 60 เดือน

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นเจ้าของกิจการร้านค้า ที่ทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” และเป็นลูกค้า ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของธนาคาร

เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงปัจจุบัน และมีการทำธุรกรรมครั้งล่าสุด ภายใน 30 วันย้อนหลัง นับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่อ

มีธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ขั้นต่ำ เดือนละ 10,000 บาท

ต้องได้รับการเชิญชวนให้สมัครสินเชื่อผ่าน Krungthai NEXT, แอปฯ ถุงเงิน หรือ Krungthai Connext เท่านั้น

ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

ช่องทางติดต่อธนาคาร

หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งข้อร้องเรียน ลูกค้าสามารถเข้าไปดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ krungthai.com หรือ Call Center โทร. 02 111 1111

หรือ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

ใส่ความเห็น