สินเชื่อออมสิน Street Food ให้กู้ รายละ 200,000 บาท

สินเชื่อออมสิน Street Food ให้กู้ รายละ 200,000 บาท

สินเชื่อ Street Food ให้กู้ รายละ 200,000 บาท จาก ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน เปิดให้กู้ “สินเชื่อ Street Food” สำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่กำลังเจอวิกฤติอยู่ในตอนนี้ อย่าเพิ่งล้มเลิกความตั้งใจ ทางธนาคารออมสินยังมีสินเชื่อธุรกิจที่พร้อมช่วยเหลือให้ผ่าน

พ้นสถานการณ์ครั้งนี้ไปได้ อย่าง

“สินเชื่อ Street Food” เป็นสินเชื่อที่ตอบโจทย์สำหรับพ่อค้าแม่ค้า และอยู่เคียงข้างความสำเร็จของผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดไทยมาแล้วมากมาย เพราะนอกจากจะสร้างโอกาสในการค้าขายที่

มากขึ้นแล้วยังให้การสนับสนุนเรื่องเงินทุนหมุนเวียน สร้างโอกาสในการค้าขาย

รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อ Street Food

คุณสมบัติผู้กู้

บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี

นิติบุคคล ที่จดทะเบียนตามกฏหมาย

เป็นผู้ประกอบการขายอาหารและเครื่องดื่ม

มีหน้าร้านอยู่ในพื้นที่เดียวกับธนาคารออมสิน สาขาที่ขอกู้สินเชื่อ

ดำเนินกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี

มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานที่ประกอบการที่ชัดเจน สามารถติดต่อได้สะดวก

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน เมื่อรวมเวลาชำระเงินกู้กับอายุผู้ค้ำประกัน ต้องไม่เกิน 65 ปี

วงเงินกู้สินเชื่อ

วงเงินกู้สูงสุด 3,000,000 บาท ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี

อัตราดอกเบี้ย

บุคคล ค้ำประกัน MRR +5.00

บสย. ค้ำประกัน MRR +3.00

หลักประกันทางธุรกิจ ที่ธนาคารกำหนด ค้ำประกัน MRR +3.00

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า และที่ดินที่เป็นสวน ที่ไร่ ที่นา ค้ำประกัน MRR +1.50

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อยื่นขอสินเชื่อ ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ gsb.or.th Call Center 1115

ใส่ความเห็น