สินเชื่อ กรุงไทย Smart Money กู้ยื ม 30,000 ทุกอาชีพ

สินเชื่อ กรุงไทย Smart Money กู้ยื ม 30,000 ทุกอาชีพ

สินเชื่อดีๆจากทางกรุงไทย สินเชื่อกรุงไทย Smart Money เป็นสินเชื่อเงินสดที่ให้วงเงินสูง และดอกเบี้ยยังถูกใจผู้กู้อีกด้วย กู้ง่ายๆ แบบไม่ต้องค้ำประกัน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

1. ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ให้กู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท

2. ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับทางกรุงไทยก็สมัครทำได้

3. กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

วงเงินกู้สูงสุด

1. ผู้ที่มีรายได้ประจำ กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สูงสุด 1.0 ล้านบาท

2. ผู้มีรายได้จากการประกอบธุรกิจ กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้สุทธิ สูงสุด 500,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

คิดแบบลดต้นอละลดดอก

เอกสารที่ใช้สมัครสินเชื่อ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.บัตรประจำตัวพนักงาน ถ้ามี

4. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้

Statement

1. บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน

2. เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)

3. เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้กู้

1. บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรายได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาท เปิดร้านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

ช่องทางการสมัครสินเชื่อ

ผู้ที่ต้องการสินเชื่อกรุงไทย Smart Money สามารถติดต่อเพื่อขอสินเชื่อได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

ใส่ความเห็น