สินเชื่ อ ธ ก ส พร้อมช่วยเหลือ ครอบครัว ล ะ1 0 ,0 0 0 บ. ถึง 30 มิ.ย นีเท่ๅนั้u

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สนง.เขต 1 กระทรวงการประชาสัมพันธ์ โพสต์เฟซบุ๊ก สินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส. ระบุ ธ.ก.ส. ออกมาตรการบรรเทาหนี้ช่วยเหลือเกษตรกรรับมือกระแสโควิด-19

พร้อมจัดหาเกษตรกรและเกษตรกร ครอบครัวที่มีเงินกู้ฉุกเฉิน 10,000 บาทต่อคน เดือนละ 10 บาท

สนับสนุนโครงการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อเกษตรกรและครอบครัวเกษตรกร รวมมูลค่า 2 หมื่นล้านบาทรายละเอียดเงินกู้ ธ.ก.ส. 10,000 บาท สินเชื่อ ธ.ก.ส. ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อท่าน

อัตราดอกเบี้ยคงที่รายเดือนเพียง 0.1% ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่กู้ยืม ไม่ต้องจำนอง

แบ่งชำระเป็นงวดตามความสามารถในการผ่อนชำระ เช่น รายเดือน 3 เดือน 6 ​​เดือน ระงับการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก นับจากวันที่กู้ยืม สมัครสินเชื่อชาติตั้งแต่ 29 มกราคม

ถึง 30 มิถุนายน 64

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ ธ.ก.ส. 10,000 บาท ผมเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. อยู่แล้ว เกษตรกรหรือสมาชิกในครอบครัวของเกษตรกรที่ไม่ใช่ลูกค้า ธ.ก.ส. อายุมากกว่า 20 ปีและไม่เกิน 70 ปี

ทั้งนี้ ท่านสามารถแจ้งความจำนงที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวของ ธ.ก.ส. ผ่านเว็บไซต์ทางการของ ธ.ก.ส.

ใส่ความเห็น