เปิดลงทะเบียน สินเชื่อกรุงไทยใจดี ยืมได้ 100,000 บาท ไม่ต้องใช้เอกสาร

เปิดลงทะเบียน สินเชื่อกรุงไทยใจดี ยืมได้ 100,000 บาท ไม่ต้องใช้เอกสาร อนุมัติใน 3 นาที

กรุงไทย ปล่อย สินเชื่อกรุงไทยใจดี ให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นวงเงินหมุนเวียน สำรองพร้อมใช้ กู้ยืมเงินด่วนฉุกเฉิน กรุงไทยได้ 5,000 – 100,000 บาท สมัครขอสินเชื่อได้ง่ายๆ ผ่านแอป

พลิ

เคชั่น กรุงไทย Next และรู้ผลได้ใน 5 นาที

โดยสินเชื่อกรุงไทยใจดี สามารถสมัครขอสินเชื่อได้โดยไม่ต้องใช้เอกสาร ซึ่งก็คิดดอกเบี้ยเฉพาะวงเงินที่ใช้ไป ให้กู้ได้สูงสุด 1 ปี และไม่ต้องมีคนค้ำประกันด้วย

จุดเด่นสินเชื่อ

วงเงินพร้อมใช้ สูงสุดรายละ 100,000 บาท

สมัครผ่านแอปพลิเคชัน กรุงไทย NEXT รู้ผลได้ภายใน 5 นาที

ไม่ใช้วงเงินสินเชื่อ ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย

ไม่ต้องใช้เอกสารใดๆ

ไม่ต้องมีบุคคลคนค้ำประกัน

รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อกรุงไทยใจดี

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย

เป็นลูกค้าธนาคารที่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทย

ได้รับการเชิญชวนให้ สมัครสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน กรุงไทย NEXT หรือ กรุงไทย Connext เท่านั้น

อัตราดอกเบี้ย และเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชําระ

อัตราวงเงินดอกเบี้ย อยู่ระหว่าง 15% – 24% ต่อปี ขึ้น อยู่กับ คุณสมบัติผู้กู้

กรณีผิดนัดชําระหนี้คืน คิดดอกเบี้ยจากต้นเงิน ที่ค้างชําระทั้งหมด ในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด ตามประกาศของธนาคาร

วงเงิน และระยะเวลาการใช้สินเชื่อ

วงเงินสูงสุด 0.7 เท่าของรายได้สุทธิที่เข้าบัญชีออมทรัพย์ที่รับเงินเดือนผ่านบัญชี

มีการทบทวนวงเงินทุกปี กรณีที่ผ่อนชําระหนี้คืนดี และเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จะขยายระยะเวลาการใช้สินเชื่อไปอีก 1 ปี

ค่าบริการ

ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี

ค่าอากรสแตมป์ 0.05% จากวงเงินที่ได้การอนุมัติ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท และอาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของหน่วยงานราชการที่กําหนดไว้

ค่าติดตามทวงหนี้ ตามประกาศของธนาคาร

หากมีข้อสงสัย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา Contact Center โทร 02-111-1111

ใส่ความเห็น