ออมสินให้ อาชีwอิสระ ผ่ อนเพี ย งเดือนละ 5OO เท่านั้น

สินเชื่อผู้ที่มีรายได้ประจำหรือที่มีอาชีพอิสระได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าออมสินออกโครงการให้กู้ 30,000 บาทผ่อนเดือนละ 600 บาทเพื่อที่เป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจต่างๆก็ได้โครงการนี้มีสินเชื่อว่าสินเชื่อเพื่อ

ค่าใช้จ่ายสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบนะครับต้องย้ำอีกทีนึง

ส่วนคนที่ไม่รับผลกระทบลองดูสินเชื่อตัวอื่นของธนาคารออมสินได้เลยครับรอสินเชื่อตัวนี้จะแบ่งให้กับ 2 กลุ่มนะครับกลุ่มนึงจะแบ่งให้ผู้ที่มีอาชีพอิสระ

สามารถกู้ได้สูงสุด 10,000 บาทกับผมที่ 2 เป็นผู้ที่มีรายได้ประจำเราจะให้วงเงินสูงสุดอยู่ที่ 50,000 บาทอัตราดอกเบี้ยของกรมที่ 1 นั้นจะอยู่ที่ 0.10

เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนส่วนกลุ่มที่ 2 ที่มีรายได้ประจำดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.35 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนครับเข้าเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่จะกู้กันได้นะครับผู้กู้ต้องมีอาชีพ

อิสรที่ไม่ได้ทั้งหมดไม่เกิน 300 บาทต่อเดือนเออไม่มีอะไรประจำอะไรเลยแล้วต้องได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 แล้วท่านอื่นๆด้วยมี

สัญชาติไทยอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีที่อยู่ที่แน่นอนติดต่อได้ส่วนระยะเวลาการกู้นั้นไม่เกิน 2 ปีธนาคารออมสินปลดหนี้ให้ท่านถึง 6 เดือนหรือพักนี้ให้เลยตั้งแต่วันที่กู้เอกสารที่ใช้มีสำเนาบัตร

ประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของคนกู้และคนค้ำด้วยนะครับสวัสดีค่ะฐานทางการเงินที่ต้องใช้และสำคัญ

เงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนแล้วก็เอกสารในการชำระหนี้ปกติด้วยนะครับในกรณีที่ท่านต้องการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันนั้นต้องเป็นสำเนาหลักประกันเช่นโฉนดที่ดินด้วยนะครับจดหมาย

สนใจอยากสมัครสินเชื่อค่าใช้จ่ายของธนาคารออมสินสามารถติดต่อสอบถามที่เบอร์โทร 1115 หรือ

ใส่ความเห็น