ธ.ก.ส.เปิดให้กู้ช่วยเหลือประชาชน ทุกอาชีพ 5หมื่น ดอกเบี้ย0%

ธ.ก.ส.เปิดให้กู้ช่วยเหลือประชาชน ทุกอาชีพ 5หมื่น ดอกเบี้ย0%

สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เราก็มานำเสนอสินเชื่อดีดีที่มีต่อประชาชนเพื่อช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นก็คือสินเชื่อพอเพียงเลี้ยงชีพ โดยไม่คิดดอกเบี้ยสามเดือนแรกและมีวงเงินให้กู้สูงสุดอยู่ที่

50,000 บาทหวังจะช่วยเพิ่มงานและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ที่กลับภูมิลำเนา

สำหรับกลุ่มเกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปนะคะซึ่งไม่เคยเป็นลูกจ้างของธนาคารโดยจะคิดดอกเบี้ยที่ศูนย์% เป็นระยะเวลาทั้งหมดสามเดือนเเรกเพื่อให้นำไปประกอบอาชีพโดยตามหลักของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือสามห่วงสองเงื่อนไข

โดยทางธนาคารก็จะมีวงเงินให้ท่านได้กู้อยู่ที่ 50,000 บาทเพื่อนำไปเลี้ยงชีพในครัวเรือนของท่านหรือนำไปสร้างอนาคต และนำไปประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพของทางด้านการเกษตร

อาชีพอื่นๆเปิดร้านขายออนไลน์เปิดร้านซักรีดร้านเสริมสวยรวมไปถึงอู่ชมรถนวดแผนโบราณเป็นต้น

อัตราดอกเบี้ย

ทางด้านของอัตราดอกเบี้ยนะคะก็จะมีด้วยกันสองประการประการที่หนึ่งก็จะเป็นเดือนที่หนึ่งถึงเดือนที่สามคิดดอกเบี้ยอยู่ที่ 0% ต่อปีที่สองนะคะก็เป็นเดือนที่สี่เป็นต้นไปเราจะคิดดอกเบี้ยพี่เพียง

6.5% ต่อปีหลักประกันใช้ที่ดินพร้อมกับสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยในการจำนองในการกู้ใช้บุคคลตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปนะคะในการกู้

ทั้งนี้ทั้งนั้นทางด้านโครงการสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพเป็นอีกหนึ่งโครงการของทางธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์แห่งประเทศไทยซึ่งสนับสนุนเงินฉุกเฉินให้ท่านนะคะได้กู้ยืมอ่านท่านใด

มีความประสงค์อยากจะกู้ยืมเดินทางไปสอบถามกับทางธนาคา

รเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกสาขาทั่วประเทศนะคะหรือจะโทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02555 0555

ใส่ความเห็น