เตือนภัย 4 จังหวัด รีบย้ายของขึ้นที่สูงด่วน

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.64 ประกาศจาก กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เรื่องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา น้ำท่วม จากผลกระทบพายุโซน

ร้อน เตี้ยนหมู่ ที่อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ

กำลังแรง พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลทำให้ประเทศไทยตอนบน มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยในช่วง

วันที่ 26-30 กันยายน 2564 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาด

ผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ตอนบน ทั้งนี้ อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่าง

และภาคกลาง มีฝนเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้มีน้ำหลาก น้ำท่วม

จากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ในอัตราเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ กองอำนวยการน้ำ

แห่งชาติ (กอนช.) ได้ประเมินปริมาณฝนที่ตกสะสมในพื้นที่

ตอนบนลุ่มน้ำเจ้าพระยา ในช่วงดังกล่าวแล้ว คาดว่าจะส่งผลให้มีน้ำหลาก น้ำท่วม จากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ไหลลงเหนือเขื่อน

เจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยคาดการณ์ว่า

จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาสูงสุด บริเวณสถานี C.2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ

2,400-2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (ลบ.ม./วินาที)

คาดการณ์ว่า แม่น้ำสะแกกรัง จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ Ct.19 จังหวัดอุทัยธานี อยู่ในเกณฑ์ประมาณ 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ทั้งนี้ กอนช. มอบหมายให้กรมชลประทานบริหารจัดการ

ชะลอน้ำด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ร่วมกับการตัดยอดน้ำเข้าระบบคลองชลประทานทั้งสองฝั่งและพื้นที่ลุ่มต่ำ ทำให้จะมีน้ำไหลผ่านเขื่อน

เจ้าพระยาอยู่ในเกณฑ์ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำตั้งแต่ ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ เพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 0.30 – 1.00 เมตร ใน

ช่วงวันที่ 27 – 30 กันยายน 2564 ดังนี้

จังหวัดชัยนาท ตำบลโพนางดำ อำเภอสรรพยา จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอพรหมบุรี อำเภอเมือง และวัดเสือข้าม ตำบลประศุก วัดสิงห์ ตำบล

ทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดอ่างทอง คลองโผงเผง

วัดไชโย ตำบลไชโย อำเภอไชโย และอำเภอป่าโมก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คลองบางบาล ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา และตำบลลาดชิด

ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แม่น้ำน้อย)

อย่างไรก็ตาม เขื่อนเจ้าพระยาเอาไม่อยู่ เตือน 4 จังหวัดท้ายน้ำ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา เตรียมรับมือ น้ำท่วม

ประกาศระบายน้ำ 2,500 ลบ.ม./วินาที

ใส่ความเห็น