เตือน 9 อำเภอ แจ้งชาวบ้านอพยพ

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ล่าสุดมวลน้ำ

เหนือสันอ่างเต็มพื้นที่กว่า 6,000 ไร่

ปริมาณน้ำกว่า 40 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 135 % เกินความจุกักเก็บ 27 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีปริมาณน้ำมากที่สุดในรอบ 50 ปี นับ

ตั้งแต่ก่อสร้างอ่างเมื่อปี 2514

มวลน้ำฝนสะสมจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน เตี้ยนหมู่ ไหลมาจากพื้นที่ตอนบน อ.ด่านขุนทด และ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา สมทบมา

ขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้อาคารระบายน้ำล้นปกติ

ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างถูกกระแสน้ำเซาะกำแพงปีกด้านขวาจนชำรุด ทำให้มวลน้ำไหลทะลักออกมาอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ชลประทานเตรียม

บิ๊กแบ็ค หรือกระสอบทรายยักษ์ลงไปอุดรูรั่ว

โดยรอให้กระแสน้ำไหลเบาลงกว่านี้ทั้งนี้นายกอบชัย บุญอรณะ ผวจ.นครราชสีมา ออกด่วนที่สุดกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดนครราชสีมา ที่ นม (กปภจ)0021/ 6177

ถึงนายอำเภอด่านขุนทด นายอำเภอโนนไทย นายอำเภอพระทองคำ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา นายอำเภอโนนสูง นายอำเภอพิมาย นาย

อำเภอชุมพวง นายอำเภอลำทะเมนชัย

และนายอำเภอเมืองยาง และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา ว่า นื่องจากปริมาณน้ำจากลำเชียงไกร ตอนบน และ

ลำน้ำสาขามีปริมาณเป็นจำนวนมาก

และระบายลงอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง จึงมีความจำเป็นต้องระบายเพิ่มลงลำน้ำเดิม 66.43 ลบ.ม. ระบายน้ำอาคารระบายน้ำ

ฉุกเฉิน101.72 ลบ.ม. รวมการระบายน้ำ 168.15 ลบ.ม.

ส่งผลให้ระดับน้ำในลำเชียงไกร ลำน้ำสาขามีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น และจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริม 2 ฝั่งลำน้ำ และพื้นที่ริมตลิ่ง กองอำนวย

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา

พิจารณาแล้วขอให้ดำเนินการ ดังนี้ 1.ให้อำเภอด้านท้ายอ่าง รวม 9 อำเภอ แจ้งเตือนประชาชนให้ทราบถึงสถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูง

เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการควบคุมสถานการณ์

ให้อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยในระดับสีส้ม โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ริมน้ำ และที่ลุ่มต่ำ ให้เก็บทรัพย์สินสิ่งของจำเป็นขึ้นไว้ที่สูงกว่าที่เคย

ระวังติดตามมวลน้ำไหลเชี่ยวแรง ดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ

2.ประสานท้องถิ่น ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดสำคัญทางเศรษฐกิจ จัดหาและสนับสนุนกระสอบทราย ให้กับประชาชนเพื่อปิดกั้นน้ำเข้าบ้านเรือน

และพื้นที่สำคัญ จัดรถกระจายข่าวแจ้งเตือนประชาชน ให้ทั่วถึง

และจัดกำลังเจ้าหน้าที่ ประสานกำลังพลสนับสนุนการอพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงที่เตรียมไว้ล่วงหน้า จัดตั้งโรงครัว หรือครัวพระราชทาน

เพื่อดูแลผู้ได้รับผลกระทบและเจ้าหน้าที่

3.ให้ความสำคัญในการแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้อย่างทั่วถึง ขอให้ติดตามข้อมูล ข่าวสาร และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างใกล้ชิด

4. กรณีการอพยพประชาชน ขอให้ไม่ต้องห่วงทรัพย์สิน ควรให้ความสำคัญกับความ ปลอดภัยในชีวิต และความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

5.ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครอง จะมีการจัดชุดลาดตระเวนตรวจตรา ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันผู้ฉวยโอกาส

อย่างไรก็ตาม นครราชสีมา-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างแตกแล้ว ถูกน้ำเซาะกำแพงปีกด้านขวาชำรุดทำให้มวลน้ำไหลทะลักออกมาอย่าง

ต่อเนื่อง ขณะที่ผู้ว่าฯออกหนังด่วนเตือน 9 อำเภอรับมือ เตรียมรับมือกันด้วยค่ะ

ใส่ความเห็น