โคราช ระทึก! เร่งอพยพชาวบ้านกว่า 800 คน หนีมวลน้ำ ลำเชียงไกร

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 28 ก.ย.2564 รายงานสถานการณ์อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ถูก

กระแสน้ำกัดเซาะคันดินพังทลายกว้างประมาณ 15 เมตร

ส่งผลให้ปริมาณน้ำ 41 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 151 เปอร์เซ็นต์ เกินพื้นที่เก็บกัก 27.7 ล้านลูกบาศก์เมตร ได้ไหลทะลักท่วมพื้นที่ท้ายอ่าง

โดยเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา มวลน้ำไหลท่วมพื้นผิวทางหลวง

ทั้งด้านซ้ายทางและขวาทาง บริเวณโค้งกระสัง ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา-โครงการก่อสร้างถนนวงแหวน ทล.290 ต.โคกสูง

อ.เมืองนครราชสีมา เป็นระยะทางยาวกว่า 400 เมตร

ระดับน้ำสูง40-50เซนติเมตรแนวโน้มน้ำเพิ่มขึ้นและไหลค่อนข้างแรงรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถแล่นผ่านได้ขณะเดียวกันนายแหลมทอง วัฒนา

นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง อ.เมือง พร้อมอาสาสมัครหน่วยกู้ภัย

นครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมสรรพกำลังใช้เรือท้องแบนเข้าไปช่วยอพยพชาวบ้านลำเชียงไกร ม.9 ต.โคกสูง จำนวน 273

หลังคาเรือน ประชากร 871 คน ไปพักที่ศูนย์บรรเทาทุกข์ชั่วคราว

ใช้สถานที่ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเก่าเป็นพักพิง เนื่องจากมวลน้ำได้ไหลทะลักท่วมเต็มพื้นที่กลางดึก ความสูงกว่า 50 เซนติเมตร

ใส่ความเห็น