เปิด 3 จังหวัด รับเงินเยียวยา รวดเดียว 10,000

ประกันสังคม ม.40 วันที่ 28 ก.ย.64 สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเยียวยา ม. 40 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ

ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา

ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 รายใหม่ ในช่วงวันที่ 4 ส.ค. – 24 ส.ค.ที่ผ่านมา จำนวน 3.4 แสนคน กลุ่มนี้ ได้สิทธิเยียวยา

2 เดือน เดือนละ 5,000 บาท รวม 10,000 บาท

ทั้งนี้ วานนี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ใน

พื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร

นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ว่า ใน

วันที่ 27-28 กันยายนนี้ สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงิน

ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 3.02 ล้านคน โดยจะได้รับเงินเยียวยาคนละ 2,500 บาท นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ขอเน้นให้ผู้ประกัน

ตนที่ยังไม่ได้รับสิทธิให้รีบดำเนินการผูกพร้อมเพย์

เลขบัญชีธนาคารกับบัตรประชาชน เพื่อธนาคารจะได้โอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน นอกจากนี้ ผู้ประกันตนที่ตกหล่น และ

อยู่ในพื้นที่ได้รับการเยียวยาแต่ไม่ได้รับเงินเยียวยา

สามารถยื่นแบบทบทวนสิทธิ โดยดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยาได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม และกรอกข้อมูลให้

ครบถ้วนส่งมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสำนักงานประกันสังคม

ที่สะดวกใน 29 จังหวัดสีแดงเข้มได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคมนี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 กด 1 สำนักงาน

ประกันสังคม การโอนเงินเยียวยาแก่ผู้ประกันตนมาตรา 33

ใน 13 จังหวัดสีแดงเข้ม คนละ 2,500 บาท ซึ่งเงินในส่วนนี้แม้จะไม่มาก แต่อย่างน้อยจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าครองชีพ

และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันในเบื้องต้น

แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงาน ตามเจตนารมณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่จะให้ผู้ใช้แรงงานได้เข้าสู่ระบบประกันสังคม ได้รับเงินเยียวยาจาก

รัฐบาลและได้เข้าถึงมาตรการช่วยเหลือจากรัฐในอนาคต

เพื่อให้ทุกคน ทุกกลุ่ม ได้เข้าถึงสวัสดิการและก้าวข้ามสถานการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกัน นายสุชาติ กล่าวในท้ายสุด

ใส่ความเห็น