จับตา หวั่นมีพายุลูกใหม่เข้าไทย

จับตา 5-6 ต.ค. หวั่นมีพายุอีกลูก กรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ระหว่างเฝ้าติดตามพัฒนาการของพายุบริเวณทะเลจีนใต้ ลุ้นกลางเดือนตุลาเริ่มเข้า

ฤดูหนาวแล้ว เมื่อวันที่ 28 ก.ย.64 ที่ผ่านมา

นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยว่า ปริมาณฝนที่เกิดยังคงเป็นไปตามคาดการณ์ ในประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง

การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2564

ว่า ปีนี้จะมีปริมาณฝนมากกว่าปีที่แล้วและมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติ 5-10% โดยช่วงต้นของฤดูจะพบว่า ฝนมาเร็วสลับกับลดลง และเริ่มกลับมา

ตกหนักอีกครั้งในช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย.น้ำจะท่วมหรือไม่

กรมอุตุนิยมวิทยาไม่สามารถบอกได้ ทำได้เพียงแจ้งเตือนพยากรณ์อากาศ และประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และวางแผนใน

การบริหารจัดการ โดยปัญหา​อุทกภัย​ขณะนี้

เกิดจากการเร่งระบาย​น้ำจากบริเวณตอนบนของประเทศ จึงอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแนวแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก

รวมถึงแม่น้ำท่าจีน ก่อนที่จะระบายลงสู่ทะเล

ซึ่งช่วงสัปดาห์นี้ประเทศไทยมีฝนลดลง จึงเหมาะในการเร่งระบายน้ำ นายณัฐพล กล่าวว่า โดยคาดว่าจะมีร่องมรสุมเกิดขึ้นอีกครั้ง ช่วงวันที่

1-3 ต.ค. จากนั้นต้องติดตามว่า ช่วงวันที่5-6 ต.ค.

จะมีพายุเข้ามาอีกหรือไม่ ซึ่งขณะนี้กรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ระหว่างเฝ้าติดตามพัฒนาการของพายุบริเวณทะเลจีนใต้ หากเกิดการก่อตัวเป็นพายุจริง

ต้องติดตามว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนบนหรือตอนกลาง

ของประเทศเวียดนาม หากเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนกลางจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย แต่เบื้องต้นขณะนี้ยังไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน จึงไม่

สามารถประเมินได้ นายณัฐพล กล่าวว่า

ช่วงกลางเดือนต.ค.เป็นต้นไปถึงเดือนธ.ค. ฝนจะเริ่มตกหนักบริเวณภาคใต้ จึงต้องเฝ้าระวังปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น ขณะที่บริเวณตอน

บนของประเทศเริ่มมีฝนลดลง จึงคาดว่าประมาณ

กลางเดือนต.ค. บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงตอนบน อุณหภูมิจะเริ่มลดลง และเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งวันเวลาที่ชัดเจนใน

การประกาศการเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการของประเทศไทย

กรมอุตุนิยมวิทยาจะมีการพิจารณา และแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ใส่ความเห็น