เขื่อนพระราม 6 ปักธงแดง แจ้งระดับน้ำวิกฤต

ด่วน เขื่อนพระราม 6 ปักธงแดงแล้ว แจ้งระดับน้ำวิกฤต เตือนหลายอำเภออยุธยา เตรียมขนของขึ้นที่สูง

เมื่อเวลา18.04 น. วันที่ 29 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทีมงานพีพีทีวี พบว่า เขื่อนพระราม 6 จ.พระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนธงเป็นสีแดง เป็นสัญญาณ แจ้งว่าระดับน้ำวิกฤตแล้ว

ขณะที่​ เพจเฟซบุ๊ก ข่าวสารประชาสัมพันธ์อาสาร่วมกตัญญูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โพสต์เมื่อเวลา 18.20 น.แจ้งเตือนประชาชน ริมน้ำป่าสัก ท้ายเขื่อนพระราม 6 ลงมาถึงเขต อ.พระนครศรีอยุธยา ยกของหนีน้ำได้เลย ริมน้ำเขตเกาะเมืองยกของหนีน้ำใหเสูงจากผิวถนนอู่ทองอีก 50 เซนติเมตร

ขณะทีเมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แจ้งสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสัก ฉบับที่ 1 เผยกรมชลประทาน จะเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ประมาณ400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยจะทยอยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ

วันที่ 29 ก.ย. 64 นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ เผยว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้รับแจ้งจากกรมชลประทาน ว่าในช่วงที่ผ่านมาพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” และหย่อมความกดอากาศต่ำ เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทำให้มีฝนตกหนาแน่น และเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ โดยคาดว่าจะมีปริมาณน้ำท่าไหลลงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 64 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 64 รวมจำนวน 515 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งหากยังคงระบายน้ำในอัตรา 8.64 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะทำให้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำเต็มอ่างในวันที่ 30 กันยายน 64

ดังนั้น เพื่อให้มีพื้นที่รองรับน้ำที่จะไหลลงเขื่อนได้โดยไม่ทำให้น้ำเต็มเขื่อน กรมชลประทานจึงจะเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนฯ เป็น 34.56 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือประมาณ 400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยจะทยอยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งเมื่อน้ำจำนวนนี้ไหลลงไปรวมกับปริมาณน้ำจากคลองชัยนาท-ป่าสักแล้วจะควบคุมให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระราม6 ในอัตราไม่เกิน 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

จะส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักตั้งแต่ท้ายเขื่อนพระราม6 ในชุมชนนอกคันกั้นน้ำบริเวณวัดสะตือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 2-2.5 เมตร โดยระดับน้ำที่สูงขึ้นดังกล่าว จะไม่กระทบกับพื้นที่บริเวณตั้งแต่ท้ายน้ำวัดสะตือ ไปจนถึงจุดบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ จึงขอ แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้านที่ประกอบกิจการในแม่น้ำป่าสัก อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำป่าสัก ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ ให้ประชาสัมพันธ์จังหวัด นายอำเภอท่าเรือ นายอำเภอภาชี นายอำเภอนครหลวง นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา นายอำเภอบางปะหัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา และนายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนบริษัท ห้างร้าน แพร้านอาหาร และประชาชน เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์

ใส่ความเห็น