สินเชื่อประชารัฐ 2564 เเค่มีบัตร ปล่อยกู้ 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำ

สินเชื่อประชารัฐ 2564 เเค่มีบัตร ปล่อยกู้ 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำ

ธนาคารออมสิน สินเชื่อประชารัฐ 50,000 บาท ปี 64 ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน ผู้ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการเเห่งรัฐกู้ได้เช็คเงื่อนไขที่นี่ที่เดียว

จากกรณีที่ ธนาคารออมสิน ได้ออกสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรายเล็ก เเละ สินเชื่อรายย่อย เพื่อบรรเทาการเดือดร้อนจากการเเพร่เชื้อโ ค วิ ด 19

นอกจากนี้ ล่าสุด ธนาคารออมสิน ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ธนาคารออมสินสินเชื่อประชารัฐ ให้กับผู้ถือบัตรคนจนเเละบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการเเห่งรัฐ​

สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

มีการประกอบอาชีพ

มีถิ่นที่อยู่เเน่นอน สามารถติดต่อได้

วงเงินกู้

50,000 บาท

ธนาคารออมสิน สินเชื่อประชารัฐ ปล่อยกู้ 50,000 บาท ไม่ต้องมีคนค้ำ เช็คด่วน ธนาคารออมสิน สินเชื่อประชารัฐ ปล่อยกู้ 50,000 บาท ไม่ต้องมีคนค้ำ เช็คด่วน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

ตั้งเเต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี

หลักประกัน

ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

ค่าธรรมเนียม

ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อ

เอกสารประกอบการกู้

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เเละสำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ

เอกสารเเสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงินฝาก เอกสารรายรับรายจ่าย (ถ้ามี)

รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

ใส่ความเห็น