คลังสินค้า บิ๊กซี รับสมัครพนักงาน ช/ญ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 18,000 บาท

คลังสินค้า บิ๊กซี รับสมัครพนักงาน ช/ญ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 18,000 บาท

คลังสินค้า ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงาน ใครสนใจสามารถดูรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : พนักงานคลังสินค้า
รายได้เฉลี่ย : 18,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ชาย/หญิง
-อายุ 18-43 ปี
-ส่วนสูง 150 ซม. ขึ้นไป

-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
-ไม่มีโรคประจำตัว สุขภาพแข็งแรง
-ไม่มี ร อ ย สั ก น อ ก ร่ ม ผ้ า

รายได้และสวัสดิการ

-ค่าแรงวันละ 346 บาท
-OT. ชั่าโมงละ 64.87 บาท
-ค่า Good Attendance 400 บาท/เดือน

-ค่า Productvity 300-500/เดือน
-ค่ากะเช้า 20 บาท/วัน
-ค่ากะบ่าย 30 บาท/วัน

-ค่ากะดึก 50 บาท/วัน
-กองทุนประกันสังคม
-เลือกกะเองได้ ไม่ต้องเปลี่ยนกะ

-มีรถรับส่งฟรีหลายสาย
-เงินออกเป็นวิค
-เริ่มงานได้เลย โอทีเยอะมาก

เวลาการทำงาน

-กะเช้า 07.00-15.40 น.
-กะบ่าย 15.00-23.40 น.
-กะดึก 23.00-07.40 น.

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

-สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
-สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด

-สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ชุด
-รูปถ่าย 1- 2 นิ้ 2 ชุด

ใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่นี่ : สอบเพิ่มเติมโทร 092-6625926 , 098-2068205

ใส่ความเห็น