กรมอุทยาน รับสมัครพนักงาน ช/ญ เงินเดือน 19,250 บาท

กรมอุทยาน รับสมัครพนักงาน ช/ญ เงินเดือน 19,250 บาท

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะมีการดำเนินสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติงาน จึงได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :

1.นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 12 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวนศาสตร์ และ
-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2.นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

-ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวนศาสตร์ และ
-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

การรับสมัครสอบ

ผู้ที่มีความประสงค์สมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 29 ตุลาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com/ หัวข้อ “ข้าราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565” เลือกหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ”

ใส่ความเห็น