สินเชื่ออิ่มใจธนาคารออมสิน แจ้งผลสิทธิ์กู้ผ่านแอป MyMo

หลังจากการเปิดลงทะเบียน สำหรับเงินกู้จากออมสิน โดยก่อนหน้านี้ ทางออมสินประกาศปล่อยสินเชื่อให้ประชาชน

โดยปรับเงื่อนไขกู้เงินไม่ยุุ่งยาก และล่าสุด ตอนนี้ประกาศคนที่มีสิทธิ์แล้ว

โดย สินเชื่ออิ่มใจธนาคารออมสิน แจ้งผลผู้ผ่านเกณฑ์ยื่นกู้สูงสุด 1 แสนบาท ไม่มีเงินต้นและดอกเบี้ย

คลิ๊กตรวจสอบได้ที่ www.gsb.or.th พร้อมเปิดให้ผู้มีสิทธิ์กู้ ยื่นขอกู้ที่แอป MyMo เริ่มวันแรก 22 ก.ค. 64

จากกรณีที่ คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้ออกมาตรการเยียวยาให้ผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม

ที่ได้รับผลกระทบ โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมา กู้สูงสุดได้ไม่เกิน 100,000 บาท โดยไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

ล่าสุด ธนาคารออมสิน เตรียมเปิดให้ผู้ผ่านหลักเกณฑ์ สินเชื่ออิ่มใจธนาคารออมสิน สามารถยื่นขอกู้ที่ แอป MyMo

เริ่มวันแรก 22 กรกฎาคม 2564 โดยนายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า หลังจากที่ธนาคารออมสินได้เปิดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “สินเชื่ออิ่มใจ” ทางเว็บไชต์ ww.gsb.or.th มาตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ปัจจุบันพบว่ามีผู้ลงทะเบียนและส่งข้อมูลกิจการร้านอาหารของตนเองให้

ธนาคารตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตันแล้ว เป็นจำนวนกว่า 25,000 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ค. 64)

ประกอบด้วย

ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ อาทิ ร้านอาหารในห้องแถว ร้านอาหารในห้าง ร้านเครื่องดื่มในฟู้ดคอร์ต

ร้านอาหารในพื้นที่เช่า เป็นต้น

ทั้งนี้ ธนาคารได้เริ่มทยอยแจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น หรือ Pre-Approve ตามลำดับการ ลงทะเบียนแล้ว

โดยผู้ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไว้ สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาเบื้องต้นทางเว็บไชต์ ww.gsb.or.th

หลังจากนั้น ผู้ที่ผ่านการพิจารณาขั้นต้นจะทยอยได้รับ SMS จากธนาคาร แจ้งให้ยื่นขอกู้ทาง แอปMyMo ต่อไป โดยจะเริ่มทยอยให้ยื่นกู้ได้ตั้งแต่ วันที่ 22 ก.ค. 64 นี้

โครงการสินเชื่ออิ่มใจ เป็นมาตรการสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่มีกิจการตั้งอยู่ในพื้นที่ถาวร เช่น เป็นร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม


ที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์ ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า ฟู้ดคอร์ท รวมถึงร้านฟู้ดทรัค บูธอาหารที่ติดตั้งถาวร เป็นต้น

โดยผ่อนปรนเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการกลุ่มนี้

ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุม วงเงินโครงการ 2,000 ล้านบาท ให้กู้รายละไม่เกิน 100,000 บาท โดยไม่ต้องใช้

หลักประกันการกู้ และให้ปลอดชำระเงินงวด 6 งวดแรก กำหนดระยะเวลากู้ไม่เกิน 5 ปี คิดอัตราดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี และยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

ขอบคุณที่มา: ธนาคารออมสิน

ใส่ความเห็น